Rakennusmateriaalit

Minkälaisia materiaaleja rakentamisessa käytetään?

Maailma on täynnä erilaisia rakentamiseen sopivia materiaaleja. Mikä materiaali milloinkin valitaan, ei ole koskaan itsestään selvää. Materiaalin valintaan vaikuttavat monet seikat, kuten se minkälainen rakennuskohde on kysymyksessä, minkälaiselle alueelle se tulee ja ketkä kyseistä rakennusta käyttävät. Materiaalin hinta ja kestävyys ovat usein myös seikkoja, joiden perusteella lopullinen materiaalien valinta suoritetaan.

Luonnolliset rakennusmateriaalit

Nykyään suositaan luonnollisia rakennusmateriaaleja, joista hyviä esimerkkejä ovat erilaiset puumateriaalit ja hengittävä savi, joka on todella verraton raaka-aine rakentamisessa. Luonnollinen rakentaminen on ympäristöystävällistä ja raaka-aineet ovat aina täysin sitä mitä lupaavat eli 100 % puhtaita ja hengittäviä. Hengittävä raaka-aine säätelee sisäilman kosteutta tehokkaasti pitämällä sen ihmiselle eli talon asukkaalle mahdollisimman optimaalisena. Luonnollisten raaka-aineiden valinnalla myös asumismukavuus paranee, eli rakennuksen akustiikka, energiatehokkuus ja sähköisyys pysyvät oikeanlaisina.

Ympäristöystävällisyys ja rakentaminen

Ilmastonmuutosnäkökohdat tulevat kovaa vauhtia myös kaikkeen sisä- ja ulkorakentamiseen. Rakennetaan tyylillä, turvallisesti ja tulevia sukupolvia ajatellen. Ympäristöystävällisistä rakennusmateriaaleista tunnetuin ja käytetyin on puu. Ekorakentamisessa luontoa halutaan saastuttaa mahdollisimman vähän, joten puu on mitä ihanteellisin raaka-aine. Puun käyttö on edullista, puusta rakennetut talot on helppo purkaa ja hävittää ja puun käyttöikä on suhteellisen pitkä.

Tiili on savea, eli erittäin ympäristöystävällistä ja hengittävää materiaalia, mutta sen valmistaminen tiileksi vaatii suhteettoman paljon energiaa. Tiilen tuotantolaitoksia ei ole paljon, joten tiilen hankinta aiheuttaa aina myös liikennepäästöjä.

Vältettäviä rakennusmateriaaleja ympäristön kannalta ovat alumiini, teräs ja muovi. Alumiini ja teräs tarvitsevat runsaasti energiaa ja muovi on erittäin hankala käsitellä ekologisesti. Muovi on öljypohjainen materiaali, jonka raaka-aineina käytetään erilaisia liuottimia, joten riski ympäristön kannalta on todella huomattava.

Oman kodin rakentaminen

Ennen rakentamisen aloittamista kannattaa miettiä tarkoin tulevan tontin valintaa. Talo on aina viisainta sijoittaa valitun tontin pohjoisreunaan, jolloin ikkunat näyttävät etelään. Tontin paikka ja muoto, lähiympäristö, näkymät, mahdollinen kaava, maan korkeuserot, maaperän laatu ja verkostojen liittymäkohdat ovat myös tärkeä tietää.

Katsotaanpa muutama esimerkki. Alueella sijaitseva kalteva tontti ei suosi yksikerroksista taloa, sillä pienikin kaltevuus saattaa tarkoittaa paikalle tulevan rakennuksen porrastustyötä, jolloin vain rinnetalo voisi olla oikea ratkaisu. Huonosti rakentamiseen soveltuva tontti voi siis aiheuttaa huomattavia, jopa talon hintaisia kustannuksia jälkeen päin.

Käy katsomassa tontilla eri vuorokauden aikoina, joten näet miten aurinko alueella käyttäytyy. Asumisessa tärkeintä on hyödyntää omaa tonttia esimerkiksi kauniina kesäpäivänä peitteellä lekotellessa. Naapurin talo sijainti ikkunoineen kannattaa laittaa tarkoin merkille, sillä jokainen haluaa varmasti nähdä ikkunastaan ennemmin ulkoa avautuvan maiseman kuin naapurin talon tai autotallin jyhkeän seinän.

Omaa kotia suunniteltaessa kannattaa ottaa etukäteen huomioon aina myös projektin kesto ja kustannukset ja siihen käytettävissä olevat resurssit. Kustannuksia laskiessa ota huomioon seuraavat seikat, eli rakennatko itse vai käytätko ammattitaitoista, ostettavaa työvoimaa. Ostatko valmiin talopaketin vai tuleeko talosta originelli, eli juuri sinun piirustuksiesi mukainen.

Talon rakennuspaikkakunta vaikuttaa aina myös lopullisiin kustannuksiin, samaten rakennustarkastajan käynti, tontin hinta, talomalli, valittu talotekniikka, kiinteistön rakenteelliset ominaisuudet, varustelutaso mahdollisine lisähankintoineen sekä rakennustöiden johtamisesta vastaaminen siihen palkatun henkilön osalta.

Yritysrakentaminen Suomessa

Yritysrakentaminen on oman kodin rakentamisen ohella koko ajan nousussa. Yritysrakentamiseen pätee paljolti samat säännöt kuin mihin tahansa muuhun rakentamiseen, eli kuka vastaa rakennustöistä, mikä on rakennusprojektin kesto ja paljonko kaikki maksaa. Omaa rahaa eli niitä vaivalla koottuja säästöjä ei tarvitse laittaa kokonaan hankkeeseen, sillä luotettava ja nopea qred suosittu yrityslaina auttaa rakentajaa silloin, kun apua tarvitaan.