Ekorakentaminen

Ekologisella rakentamisella tarkoitetaan, että ympäristöä tullaan rasittamaan erittäin vähän koko rakennuksen elinkaaren aikana. Käytännössä huomioidaan elinkaari kokonaisuudessaan, eli rakennusmateriaalien valmistuksesta rakennuksen käyttöikään ja purkamiseen asti. Ekotalon halutaan kestävän aina vähintään tulevat 50-100 vuotta verraten matalina asumiskustannuksina.

Ekologisen talon vaatimukset

Ekologinen talon rakentaminen täyttää muun muassa seuraavat vaatimukset:

  • Hyvät ekologiset ja energiataloudelliset lämmitysratkaisut
  • Parempi lämmöneristys normaaliin rakennustapaan verrattuna
  • Matala sähkön- ja vedenkulutus
  • Rakennusmateriaaleina pitää olla uusiutuvat ja etenkin kierrätettävät luonnonmateriaalit
  • Rakennusmateriaalien aiheuttama ympäristörasite pitää aina tarkkaan huomioida
  • Jätteenkäsittelyn niin sanotussa ekotalossa pitää olla tehokasta, jolloin myös jätteen syntymistä voidaan ehkäistä omia valintoja käyttäen
  • Rakennus pitää suunnata niin, että rakennuspaikka saa paljon aurinkoa ja on hyvin tuulelta suojassa
  • Ekokodin rakennuspaikan pitää selvitä ilman minkäänlaisia pysyviä vaurioita pitkälle yli kyseisen rakennuksen käyttöiän
  • Ekotalon materiaalivalinnassa huomioidaan aina koko elinkaaren ympäristörasite alusta loppuun: valmistus, asentaminen, logistiikka, purkaminen ja syntyneen jätteen käsittely.

Ekoystävälliset rakennusmateriaalit ominaisuuksineen

Ympäristöystävällinen puu on edullista sekä asennuksen että logistiikan kannalta katsoen. Puusta valmistetut rakennukset ovat kierrätettäviä, erittäin ympäristöystävällisIä ja helppoja purkaa. Puun käyttöikä rakennusmateriaalina on pitkä, joka tekee puusta todellisen ekomateriaalin.

Pitkäikäinen tiili luetaan ympäristöystävällisiin materiaaleihin, vaikka sen valmistaminen vie polton aikana runsaasti energiaa. Suomessa raskaana materiaalina tunnettavan tiilen tuotantolaitoksia on erittäin vähän, joten logistiikka asettanee runsaasti päästöjä ilmakehään. Tiili on kuitenkin pitkäikäistä ja materiaalina kierrätettävää.

Teräksen valmistaminen vie paljon energiaa ja vaatii materiaalina paljon ympäristörasitetta aiheuttavaa infrastruktuuria. Suomessa Teräksen jälleenkäyttö on hyvin toteutettua ja myös purkuteräksen avulla kaikki materiaali on kierrätettävissä uudelleen takaisin tuotantoon.

Alumiinin ekologiseksi puoleksi mainitaan kyseisen materiaalin kierrätettävyys. Alumiinin valmistus vaatii kuitenkin energiaa, aiheuttaa pitkiä kuljetusmatkoja ja sen jatkojalostaminen kuluttaa runsaasti energiaa. Alumiini on kuitenkin hyvin kestävää ja sitä kutsutaan jopa suositun kiertotalouden kuningasraaka-aineeksi.

Ekotaloa on mukava sisustaa. Sisustaminen erilaisilla luonto- ja maisema-aiheisilla tapeteilla tuo hienoja yksityiskohtia jokaiseen kotiin. Tapetteja jokaiseen makuun tarjoaa verkossa palveleva Kotitapetti-nettikauppa, joten ei kun tutustumaan ja toteuttamaan luovia ideoita.