Puu rakennusmateriaalien parhaimmistoa

Tämän päivän trendi rakentamisessakin on ekologisuus, joka vaikuttaa modernin ihmisen valintoihin merkittävästi. Vaikka kaikki rakentaminen olisi syytä tehdä niin, että työ ja lopputulos kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän, saattaa jokin edullisempi mutta samalla epäekologisempi ratkaisu kiehtoa rakentajaa.

Rakentamisen taloudellinen kokonaisuus on helpompi hahmottaa, kun rakentamista ajattelee elinkaarena suunnittelusta purkuvaiheeseen. Parhaimmillaan rakennusmateriaalit saa vielä uusiokäyttöön purun jälkeen, jolloin voidaankin jo puhua rakentamisen kiertotaloudesta.

Puusta, joka on yksi historian vanhimmista rakennusmateriaaleista, on ennustettu myös tulevaisuuden rakennusmateriaalia sen erinomaisten ominaisuuksien vuoksi, ja puu haastaakin muut rakennusmateriaalit . Puu on paitsi kaunis, myös kestävä materiaali, ja sitä on helppo työstää puun pehmeyden ansiosta. Puu hengittää ja kykenee siksi säätelemään sisäilman suhteellista kosteutta. Puu eristää hyvin ääntä ja toisaalta tarjoaa myös hyvän akustiikan. Puu on nykyisin myös turvallinen materiaali, ja tämän päivän puutalot täyttävätkin paloturvallisuusvaatimukset puun palonkestävän pintakäsittelyn ansiosta. Puurakentaminen on myös kohtuullisen helppoa, nopeaa ja edullista verrattuna esimerkiksi betoniin. Lisäksi puu on kierrätettävä luonnonvara, joka myös varastoi hiilidioksidia ilmakehästä. Puu on energiatarpeeltaan matala jo tuotantovaiheessa.

Betoniin ja teräkseen verrattuna puu rakennusraaka-aineena kuluttaa vähemmän energiaa ja tuottaa vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi puuta on usein saatavana kohtuullisen lähellä, ja paikalllisena materiaalina sillä on alhaiset kustannukset.

Asbesti, jota on käytetty kaikessa rakentamisessa laajalti 1920-1993 -vuosina erityisesti tulenkestävänä eristeenä, osoittautui pölyävässä muodossa hengitettynä terveydelle erittäin vaaralliseksi.

2000-luvun “asbesti” on home, joka on haastanut erityisesti viime vuosina useita julkisia ja yksityisiä rakentajia. Homeen aiheuttamien sisäilmaongelmien syistä ja seurauksista väitellään edelleen, vaikka molemmista on jo selkeää näyttöä. Koko ongelman voi kuitenkin välttää hyvin suunnitellulla puurakentamisella, sillä puu tasaa tehokkaasti sisäilman kosteustilaa.

Rakennusmateriaalina puu on paitsi saasteeton ja jalostusvaiheessakin vähäpäästöinen, se on myös ainoa rakennusmateriaali, joka samaan aikaan voi olla kantava ja eristää lämpöä. On kuitenkin huomioitava, että arka ja herkästi lahoava puu vaatii rakennusmateriaalina huolellisen suunnittelun ja toteutuksen, jotta kaunista ja tervettä puupintaa voi ihastella vielä vuosisatojenkin päästä.

Puurakentaminen on muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto. Puurakentamisen ei tarvitse perustua yksinkertaisuuteen, sillä erilaisten ulottuvuuksien lisääminen rakennukseen on puurakentamisessa edullisempaa kuin muilla materiaaleilla rakennettaessa.

Rakennusmateriaalina puuta on helppo työstää, ja rakentamiseen riittääkin tavanomaisen yksinkertaiset työkalut. Kun heti rakentamisen suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon puun käyttökohteet ja valitsee käytettävän puumateriaalin sen perusteella, miten puun ominaisuudet sopivat kulloiseenkin käyttökohteeseen, saa taklattua puun harvat heikkoudet. Puu nimittäin muuttaa ulkonäköään ja likaantuu ajan myötä, ja on arka paitsi kosteudelle ja tulelle niin myös tuhoeläimille. Pintakäsittelyillä ja oikein tehdyillä puumateriaalin valinnoilla voi toteuttaa aikaa ja kulutusta kestävää, ekologista rakentamista. Oikeilla valinnoilla, kuten sillä ettei päästä puuta suoraan kosketukseen maan tai veden kanssa, varmistetaan puun kestävä elinkaari.

Puurakentamista on totuttu näkemään pientaloissa ja vapaa-ajan rakennuksissa, joista 99% on puurakenteisia.. Puun kilpailukyky materiaalina on jatkuvasti parantunut myös kerrostalorakentamisessa. Mutta vaikka puurakentamista kehitetään jatkuvasti, ei puumateriaalista kerrostalorakentamisessa ole vielä runsaasti kokemusta. Omakotitalorakentamisessa puulla on kuitenkin pitkät perinteet, ja huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella puurakentaminen on paitsi edullinen, myös ekologisesti kevein ja samalla kestävin vaihtoehto.

Mikäli rakentamisen taloudellinen puoli haastaa omasta kodista haaveilevaa, tarjoavat erilaiset rahoitusratkaisut kuten Freedomrahoitus joustavia vaihtoehtoja rakentamisen rahoittamiselle.

Puurakentaminen on osa suomalaista perimää, ja olemmekin onnekkaita asuessamme maassa, jossa puuta on riittävästi kaikkiin tarpeisiin.

Puu on materiaalina kaunis ja hyvin toteutettu puurakentaminen istuu erinomaisesti suomalaiseen kansallismaisemaan.